”Genom möten på Idrottens Hus kan dörrar öppnas till fler samarbeten som stärker både Klockaretorpet och Norrköpings idrottsliv i stort”

Idrott, kultur och fritid

Med Idrottens hus som bas vill vi utveckla Klockaretorpets centrum till ett kluster för verksamheter som på olika sätt jobbar med idrott, kultur och fritid inom Norrköpings kommun. I dagsläget finns utöver Idrottens Hus också Östergötlands Idrottsförbund, SISU, Korpen, Kultur- och Fritidskontoret och Fritidsbanken på plats.

.