”Idrottens sociala värde inkluderar positiva effekter på hälsa, minskad ungdomskriminalitet, ökad respekt och förståelse bland människor med olika etniska bakgrunder och livsvillkor, ungas lärande och utveckling.”

SISU Idrottsutbildarna

Hallå där, Madelen Casta, utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildningarna.

Vilka är SISU Idrottsutbildarna?
SISU Idrottsutbildarna är Studieförbundet för svensk idrott, en del av Riksidrottsförbundets organisation. I Östergötland är vi sammanslagna med Östergötlands Idrottsförbund. Vi vill leva upp till visionen att vara ”Sveriges Bästa Idrottsstöd”. Vi arbetar operativt med föreningar i utbildnings,- utvecklings,- och rekryteringsfrågor. Det kan handla om allt från värdegrundsarbete till styrelseutbildning, rekryteringsprojekt till att agera ordförande på årsmöten.

Varför finns ni i Idrottens Hus?
Totalt är vi fyra konsulter på plats – för att vara tillgängliga för idrotten. Det här är ett viktigt nav och samlingsplats för idrottens föreningsliv. Dessutom innebär det att vi får en tätare dialog med föreningarna när de är på plats här. Det känns naturligt att sitta här.

Varför behövs Idrottens Hus?
Jag tror att Idrottens hus är som viktigast för små föreningar som inte kan bistå med egen lokal. Det fungerar också bra för de föreningar som har så stor verksamhet att de har svårt att samla hela föreningen för exempelvis ett årsmöte utan att hyra en lokal. Det är en onödig utgift för en förening. Dessutom behövs Idrottens hus för att vara en gemensam plattform för idrotten – för att göra framtiden ännu bättre.

Hur ser du på framtiden för huset?
Jag tror att lokalerna kommer att utvecklas. Idrottens Hus kommer att jobba vidare för att skapa ett kluster och ett nav runt omkring huset och få en ännu större bredd.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarna på deras hemsida.