”Idrottens sociala värde inkluderar positiva effekter på hälsa, minskad ungdomskriminalitet, ökad respekt och förståelse bland människor med olika etniska bakgrunder och livsvillkor, ungas lärande och utveckling.”

Norrköpings kommun

”Idrottens Hus ger möjlighet för alla våra idrottsföreningar i Norrköpings kommun att hyra lokal kostnadsfritt för olika sorters föreningsmöten och utbildningar. Idrottens Hus är också en plats där idrottens föreningsliv möts och på sätt möjliggör till ökad samverkan.”

Ida Persson, Kultur- och fritidskontoret

 

Läs mer på deras hemsida.