”Idrottens sociala värde inkluderar positiva effekter på hälsa, minskad ungdomskriminalitet och förståelse.”

Norrköpings idrottsförbund

Hallå där, Anders Marcus, förbundsordförande i Norrköpings Idrottsförbund

Beskriv Norrköpings Idrottsförbund?
Vi är faktiskt Sveriges äldsta lokala idrottsförbund! Vi grundades 1901 och är en organisation för olika idrottsklubbar, från elitklubbar till breddidrotter. Vi fungerar som opinionsbildare som försöker se till att resurserna fördelas så rättvist som möjligt.

Hur kommer det sig att ni har ert kansli här?
Vi blev inbjudna att vara med för snart ett år sedan. Då flyttade vi över verksamheten och det har verkligen fungerat bra – vi ser Idrottens Hus som ett jättebra forum för idrottsföreningarna – och för oss.
För oss blir det en naturlig plats att ha vårt kansli, eftersom det är här vi träffar många idrottsföreningar.

Varför behövs Idrottens Hus?
Många mindre idrotter har inte råd med stora klubblokaler eller kansli. Det är jättebra att de får möjligheten till det här.

Vad har ni för nytta av Idrottens Hus?
Vi har haft stor nytta av SISU och ÖIF. Vi finns med på deras möten och visar upp oss. Det har varit vår akilleshäl tidigare. Vi märker att det finns ett intresse för oss tack vare att vi synliggjort oss. Dessutom har vi engagerat oss i Klockaretorpet som helhet eftersom Hyresbostäder bedriver mycket jobb här.

Hur ser framtiden ut för Idrottens Hus och för er?
Jag tror att Idrottens Hus kommer att bli en mer naturlig plats för föreningarna och att vi därifrån kan få fler ungdomar, speciellt de som är mellan 13-15 år, att engagera sig i idrotten. Sedan har vi som förening givetvis en dröm om att vi får med alla 230 föreningar i vår kommun, just nu är vi 60-80 stycken. Idrottens Hus hjälper oss framåt här, helt klart.

 

Läs mer om Norrköpings idrottsförbund