"Idrott har en viktig roll för en välmående, fungerande och attraktiv stadsdel"

Hyresbostäder

Hallå där, Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder

Varför är ni engagerade i Idrottens Hus?
– Idrotten har en extremt viktig roll att spela i samhället. Inte minst vad gäller integration. Idrotten förmedlar värderingar, ger samhörighet, är fostrande och lär oss att visa respekt för varandra. Det finns helt enkelt en mängd värden som tillför samhället något. Hyresbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag – och därmed en viktig del av samhället. Därför är det mycket viktigt för oss att vara med och stödja Norrköpings alla idrottsföreningar på olika sätt. Idrottens Hus är ett av dessa sätt.

Varför är partnerskapet så viktigt?
– Genom partnerskapet blir vi mer kraftfulla i vårt stöd. Vi är helt övertygade om att Idrottens Hus har potential att utveckla samarbetet mellan Norrköpings idrottsföreningar och övriga delar av Norrköping. Att vi är en av många partners gör att vi kan föra en gemensam, stark röst i vår dialog med Norrköpings Idrottsföreningar. Att vi partners kommer från olika verksamheter, men ändå diskuterar gemensamma mål är kraft med potential.

Hur ser du på Idrottens Hus i framtiden?
– Idrottens hus handlar inte om att sätta upp ett hus och sedan tro att det sköter sig självt. Den första pusselbiten är att utveckla samarbetet med alla idrottsföreningar. Nästa steg är kanske ett kombinerat Gym- och rehabcenter, efter det kanske vi kan hjälpa till att arrangera politiska möten tillsammans med föreningarna, sedan kanske bilpooler för att underlätta för föreningar att förflytta sig till idrottsevenemang på andra orter. Vi försöker vara lyhörda inför våra föreningar och se vad de behöver hjälp med.

Har du någon hälsning till alla idrottsföreningar?
– Nyttja den här chansen och möjligheten att använda Idrottens Hus! Men gör oss också uppmärksamma på vad ni som förening behöver hjälp och stöd med. Vi behöver förstå vilka utmaningar ni brottas med för att kunna utveckla Idrottens Hus på rätt sätt. Vi finns här för er och vill göra vårt bästa för att hjälpa er i arbetet med att utveckla er förening.

Läs mer på Hyresbostäders hemsida.