”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Lagarbete bakom Idrottens hus

Idrottens Hus drivs i partnerskap mellan Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Östergötlands Idrottsförbund, SISU och Norrköpings Idrottsförbund som tillsammans också utgör ledningsgrupp för verksamheten på Idrottens Hus. Målet för verksamheten är att på olika sätt stödja utvecklingen av Norrköpings alla idrottsföreningar.

”För vår del är satsningen på Idrottens Hus ett lysande exempel på hur idrotten kan samverka med en kommun och dess kommunala bostadsbolag”

Kjell Augustsson, .fd idrotts- och kommunikationsstrateg på ÖIF.

”Idrottens Hus ger möjlighet för alla våra idrottsföreningar i Norrköpings att hyra lokal kostnadsfritt för olika sorters föreningsmöten och utbildningar. Idrottens Hus är också en plats där idrottens föreningsliv möts och på sätt möjliggör till ökad samverkan.”

Ida Persson, Norrköpings kommun

”Från Hyresbostäders sida är vi jätteglada över det samarbete som etablerats runt Idrottens Hus i Klockaretorpet. Vi hoppas det ska kunna bidra till all den viktiga verksamhet som bedrivs inom Norrköpings alla idrottsföreningar”

Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder