”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Steg 1 domarutbildning