”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Segelförbundet/RF-SISU