”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Samverkansgrupp Boendeförhållanden i Norrköping