”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Sammandragsträff 5 mot 5