”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

RF-SISU Östergötland SDF-träff