”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Nya Medlemmar till föreningen