”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

NKK Grundtränarutbildning (preliminär)