”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

NKIK / NHK ledarutbildning