”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

NKI – genomgång 2023