”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Medlemsträff för NFDK.s medlemmar