”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Föreningsträff innan förslag till seriesammansättning