”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Distriktsmöte Innerstaden