”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Dialog om seniorboende Symfonin i Klockaretorpet.

Mötet handlar om dialog kring hur vi tillsammans kan utveckla den gemensamhets-

Lokal som finns i seniorboende Symfonin i Klockaretorpet. Ca 30 deltagare.

  • Arrangör: Hyresbostäder
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Stora konferensrummet
  • Datum: tisdag 5 april 2016
  • Starttid: 17:30
  • Sluttid: 19:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

Ladda ner eventet till min egen kalender


« Kalendern