”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Dialog med idrottsföreningen Pride Sports Africa

Dialog kring samarbete med Pride Sports Africa och Idrottens hus, i syfte att bidra till utvecklingen av deras verksamhet.

  • Arrangör: Hyresbostäder
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Lilla konferensrummet
  • Datum: tisdag 22 mars 2016
  • Starttid: 13:30
  • Sluttid: 15:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

Ladda ner eventet till min egen kalender


« Kalendern