”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

breaking (Breakdance)