”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Aktivitet/Iftar Klocket Tigers