”Alla föreningar är välkomna hit. Vi är noga med att lyssna på vad just de behöver och se hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt.”

Föreningar

Idrottens hus är ett resurs- och kompetenscentrum. Hit kan lokala idrottsföreningar vända sig för utbildningar, inspirationsföreläsningar och erfarenhetsutbyten – möten som kan leda till värdefulla samarbeten.  En lokal idrottsförening som har vänts sig till Idrottens hus är Östergötlands Ridsportsförbund:

– Vi använder Idrottens Hus vid våra kurser och träffar, som vi bokar via SISU. Det är en perfekt samlingsplats för oss med bra kök och fräscha lokaler med bra teknisk utrustning.

Idrottens hus har bland annat stöttat Norrköpings Gymnastikförening med lokaler då föreningar har växt och fördubblats på bara två år och denna hjälp är något som Ulrik Thelin, föreningens ordförande uppskattar:

– Vi försöker verkligen använda oss av Idrottens Hus så mycket vi kan. Det är ett välkommet komplement till oss trångbodda föreningar. Coachningen av SISU är också till stor hjälp. Vi får hjälp med att hitta rätt politiskt när vi behöver bidrag och utbildning. Det är en mycket värdefull kontakt för oss.

Anders Bäckstrand som är ordförande i NKIK Handboll, och även ordförande i ett nätverk för handboll förtydligar även han betydelsen av Idrottens hus:

– I båda positionerna har jag använt mig av Idrottens Hus, framförallt för att ha våra möten där. Vi gillar lokalerna, och här finns all teknisk utrustning som behövs.