”Att vara en del av Idrottens hus är ett sätt att stötta föreningslivet i Norrköping”

Östergötlands idrottsförbund

Hallå där Kjell Augustsson, Idrotts- och kommunikationsstrateg på Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Beskriv Östergötlands Idrottsförbund!
Det är en paraplyorganisation för idrotten i Östergötland. Vi hjälper till med generella föreningsfrågor, kort sagt allt som behövs för att hjälpa och stötta föreningslivet med allt som sker utanför plan.

Hur hänger ni ihop med SISU?
SISU fungerar på samma sätt som Östergötlands Idrottsförbund, men fokuserar på just utbildningsfrågorna. Det är två formellt olika organisationer men med samma typ av uppdrag.

Hur ser samarbetet med Idrottens Hus ut? 
Vi varit en partner till Idrottens Hus i princip sedan starten. Det beror på att vi har ett behov av att hjälpa alla föreningar i länet, och kan vi göra det i Norrköpingsregionen med en bra utbildnings-, samlings- och möteslokal så är det ett utmärkt sätt för oss att stötta föreningslivet här. Aktiviteterna i Klockaretorpet bidrar dessutom till en bättre boendemiljö, och det är vi väldigt glada över att vara delaktiga i.

Hur använder ni er av Idrottens Hus?
Vi har ett lokalkontor i Norrköping som är bemannat alla vardagar. Vår personal utgår därifrån, vi håller informationsträffar och andra aktiviteter på plats. När vi arrangerar en aktivitet är det naturligt att vi lägger den i Idrottens Hus.

Hur vill du att Idrottens hus ska utvecklas?
Huset används på ett utmärkt sätt redan i dag, men jag önskar ännu bättre samarbete mellan föreningarna i Norrköping och att idrottsaktiviteterna utvecklas än mer i Klockaretorpet. Vi kan bidra med att initiera aktiviteter via andra, exempelvis prova på-aktiviteter – men själva utvecklingsarbetet måste ske med hjälp av idrottsföreningarna på plats.

 

Läs mer om Östergötlands idrottsförbund.