”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Medlemsträff kring det nya ändring i serien