”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

KIS-Klokaretorpet i samverkan